Informacja o przetwarzaniu danych

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych które zostały podane w formularzu kontaktowym MDM NT Sp. z o. o. (ul. Bestwińska 143, 43-346 Bielsko-Biała) – dalej: MDM NT.
Ponadto, informujemy, że:
• Dane osobowe będą przetwarzane przez MDM NT w celu przekazania odpowiedzi na Twoje pytanie, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej.
• Dane osobowe będą przetwarzane w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji związanych ze złożonym zapytaniem.
• W MDM NT wyznaczono Inspektora Ochrony Danych z którym możesz kontaktować się drogą mailową na adres: iod@mdmnt.com.
• Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
• Odbiorcami danych są: nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT (dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe). Przetwarzają oni dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
• Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
• Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie.