Zrównoważony rozwój

Firma mdm NT Sp. z o.o. prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, dzięki której nasza działalność nie zaburza równowagi ekologicznej.

Staramy się zaspokajać potrzeby firmy w taki sposób, aby nie zagrażały środowisku. Zrównoważony rozwój jest priorytetowym elementem naszej pacy.  Aktywnie wspieramy naszą planetę, prowadząc zrównoważoną gospodarkę, pomagamy w ochronie i regeneracji środowiska naturalnego oraz minimalizujemy wytwarzanie odpadów. Nasz klient nie tylko otrzymuje produkt najwyższej jakości, ale i satysfakcję, że przy jego wytwarzaniu nie ucierpiało środowisko.

W jaki sposób realizujemy zrównoważony rozwój

Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym

Brak szkodliwych emisji
do powietrza

Tworzenie technologii Odnawialnych Źródeł Energii

Cykliczne szkolenia świadomościowe dla pracowników

Korzystanie z zasobów naturalnych w sposób świadomy i ekonomiczny

Zapobieganie i minimalizowanie wytwarzania odpadów produkcyjnych

Eksperci Czystszej Produkcji

"Czystsza Produkcja jest strategią ochrony środowiska polegającą na ciągłym, zintegrowanym, zapobiegawczym działaniu w odniesieniu do procesów, produktów i usług, zmierzającym do zwiększenia efektywności produkcji i usług oraz redukcji ryzyka dla ludzi i środowiska przyrodniczego"

Zarząd firmy powołał specjalną grupę projektową ds. Czystszej Produkcji.

Firma mdm NT Sp. z o.o. we wrześniu 2022 roku przystąpiła do wdrożenia strategii Czystszej Produkcji chcąc stale dążyć do redukcji zanieczyszczeń, zmniejszenia zużycia energii oraz kosztów związanych z opłatami środowiskowymi, poprzez opracowywanie i wdrażanie tzw. projektów CP